πŸ€₯. - * Just A Scratch * - .πŸ€₯

screenshot of πŸ€₯. - * Just A Scratch * - .πŸ€₯

(THIS IS ROLEPLAY) β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” B - Blu O - Opal (me) β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” B - Why hello again Opal. How did you get my room number? Was it my mom? O - What? No, I work here! And just so happened to be β€œdrafted” in this ward. B - Hmm... ok doc. How is everything? O - Well, from this scan, you may go home!

Created by .-+*OβƒŸpβƒŸaβƒŸlβƒŸeβƒŸyβƒŸeβƒŸsβƒŸ*+-.